HISTORIE

2020

Strategische aanpassingen als gevolg van Covid

MIG opereert nu vanuit drie kantoren in Amersfoort en heeft ongeveer 100 mensen in dienst, verdeeld over 7 verschillende labels. In 2020 kwam de mobiliteitswereld volledig tot stilstand door Covid. Deze plotselinge verandering in het mobiliteitsgedrag daagde werkgevers, hun werknemers en consumenten uit om hun mobiliteit aan te passen aan het nieuwe normaal. Dankzij een geschiedenis van gedragsverandering heeft MIG ontdekt dat zijn mobiliteitsdiensten goed gepositioneerd zijn om duurzamere, flexibelere en inclusievere mobiliteit te bieden die past bij de wereld van vandaag.

2019

Louwman investeerde met een minderheidsbelang van 25% groei van een projectgedreven en georganiseerde organisatie naar een investeerdersgroep met 7 individuele labels, elk met hun eigen product en doelgroep

Dit groeitraject stond in 2019 centraal: groei in huidige en nieuwe product- en marktcombinaties, waaronder mobiliteitsoplossingen voor toeristen, internationale uitwisselingsstudenten en bewoners van nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Ook is het eerste onderzoek naar groeimogelijkheden buiten Nederland uitgevoerd.

Gezien het enorme potentieel onderzochten de aandeelhouders van MIG de mogelijkheid om extra distributiepartners en financiering aan te trekken om de groei van MIG nog verder te versnellen. Zo werd in 2019 een nauwe samenwerking met Louwman Group tot stand gebracht voor volledige mobiliteitsoplossingen op de Nederlandse markt, evenals een minderheidsbelang van 25% in MIG.

man met telefoon

2018

ISEA certificaat

Het ISEA certificaat is behaald en de bedrijfsvoering geprofessionaliseerd. Begonnen met het werven van extra distributiepartners en financiering.

In 2018 heeft MIG zich volledig gericht op de integratie en succesvolle uitrol van de mobiliteitskaarten van de overheid, het vereiste ISAE-certificaat en de verdere professionalisering van het bedrijf, inclusief de uitbreiding van het directiecomité met de toevoeging van nieuwe bestuurders.

Tot 2018 financierde MIG zijn IT-ontwikkeling via nieuwe en innovatieve projecten die door klanten werden gefinancierd. Dankzij de extra inkomsten uit het overheidscontract kon MIG zijn steile groeitraject voortzetten door deze inkomsten in het bedrijf te herinvesteren.

2017

Winnaar van de aanbesteding voor een mobiliteitsoplossing voor Nederlandse ambtenaren

Winnaar van de aanbesteding voor een mobiliteitsoplossing voor Nederlandse ambtenaren in samenwerking met strategische partner Shuttel; de start van een intensieve samenwerking met NS.

Door deze samenvoeging van Reisbalans- en MaaS-platforms wist MIG in 2017 samen met strategische partner Shuttel de mobiliteitsaanbesteding voor circa 108.000 overheidsmedewerkers te winnen. Gedurende deze periode realiseerde MIG zich dat sterke partnerschappen cruciaal zijn. Daarom is het bedrijf een intensieve samenwerking aangegaan met een van zijn belangrijkste partners, de NS.

2016

Overname van Reisbalans van Achmea

Om deze zakelijke dienstverlening uit te breiden werd in 2016 het Reisbalans platform overgenomen van Achmea. MIG kon voortaan waarde toevoegende diensten aanbieden aan zakelijke klanten.

2014

BKA vergunning, start zakelijke dienstverlening

In 2014 verkreeg MIG de BKA-vergunning (Bedrijfskaart Licentie voor de uitgifte van OV-chipkaarten) en verlegde de focus naar B2B Mobility as a Service (MaaS). Vanaf dat moment kon het bedrijf zakelijke OV-chipkaarten leveren met betaaldiensten voor openbaar vervoer, parkeren en tanken. De whitelabeldiensten werden aangeboden via partners als NS, Achmea en Pon.

Man met telefoon

2013

Lancering van Mobility Invest Group BV

Mobility Invest Group BV is opgericht in 2013. Het bedrijf is gebaseerd op eerdere ervaringen van de oprichters met Regiecentrale BV. Dit bedrijf was gespecialiseerd in whitelabel mobiliteitsprojecten. Tijdens de eerste jaren van MIG lag de focus dan ook op gedragsveranderingsprojecten voor lokale overheden en experimenten in de nieuwe wereld van Integrated Mobility.