CO2-beleid

CO2–beleid & CO2-prestatieladder

Mobility Invest Group (MIG) biedt al jaren duurzame invulling voor persoonlijke en zakelijke mobiliteitsoplossingen: van automatische CO2-registratie voor woon-werk en zakelijk verkeer, gedragsverandering en nog veel meer duurzame oplossingen. De MIG is ook intern bezig om de CO2-uitstoot te verminderen. De MIG heeft de ambitie om in 2022 Niveau 1 t/m 3 van de SKAO CO2-prestatieladder te behalen met de ambitie om in 2023 niveaus 4-5 te behalen.

Voor de organisatie pagina van SKAO zie: Mobility Invest Group BV

De onderstaande documentatie geeft inzichten in de door ons gestelde CO2-reductiedoelstellingen, CO2-uitstoot en reductiemaatregelen.

 

Behaald Certificaat 2023

1. CO2 Prestatieladder Certificaat Niveau 5 2023

 

CO2 emissie 2022

1. CO2 prestatieladder Jaargang mid 2022

2. CO2 prestatieladder Jaargang 2022

 

CO2 emissie 2021

1. Plan van aanpak CO2-prestatieladder 2021

2. Interne audit CO2-prestatieladder 2021

3. Reductiedoelstellingen en Initiatieven

4. Directiebeoordeling CO2-prestatieladder 2021

 

logo prestatieladder niveau 5