CO2--beleid & CO2-prestatieladder

Mobility Invest Group (MIG) biedt al jaren duurzame invulling voor persoonlijke en zakelijke mobiliteitsoplossingen: van automatische CO2-registratie voor woon-werk en zakelijk verkeer, gedragsverandering en nog veel meer duurzame oplossingen. De MIG is ook intern bezig om de CO2-uitstoot te verminderen. De MIG heeft de ambitie om in 2022 Niveau 1 t/m 3 van de SKAO CO2-prestatieladder te behalen met de ambitie om in 2023 niveaus 4-5 te behalen.

Voor de organisatie pagina van SKAO zie: Mobility Invest Group BV

De onderstaande documentatie geeft inzichten in de door ons gestelde CO2-reductiedoelstellingen, CO2-uitstoot en reductiemaatregelen.

1. Plan van aanpak CO2 prestatie ladder 2021.pdf

2. Interne audit CO2 prestatieladder 2021.pdf

3. Reductiedoelstellingen en Initiatieven.pdf

4. Directiebeoordeling CO2-prestatieladder 2021.pdf

5. Certificaat niveau 3.pdf